کتاب گیلان عصر قاجار در عکس های دیمیتری ارماکوف

گیلان عصر قاجار در عکس های دیمیتری ارماکوف

گیلان عصر قاجار عنوان جدیدترین کتابی است که به کوشش مهرداد اسکویی و هادی میرنژاد موحد و توسط انتشارات فرهنگ ایلیا در آخرین روزهای اردی بهشت سال 1400 چاپ و رونمایی شده است. این کتاب شامل مجموعه عکس های باارزشی است که توسط دیمیتری ایوانویچ ارماکوف عکاس گرجی، ایتالیایی از سفرهای مختلف به ایران تهیه شده است. زندگی و فعالیت های هنری … ادامه

کتاب از نقره و نور محمدرضا طهماسب پور

از نقره و نور، جستارهایی در تاریخ عکاسی ایران

از نقره و نور عنوان کتابی از محمدرضا طهماسب پور ، پژوهشگر برجسته تاریخ عکاسی ایران است که در سال 1389 و توسط انتشارات تاریخ ایران به چاپ رسیده است. طراحی و تصویر روی جلد کتاب از نقره و نور به خوبی و با ظرافت زیادی به ابتدایی ترین اصول عکاسی و چاپ اشاره کرده است. رنگ نقره ای جلد، عنوان نگاتیو و برعکس شده … ادامه

ناصرالدین، شاه عکاس در کتاب فروشی بعثت

“ناصرالدین، شاه عکاس” تاریخ عکاسی ایران در سال های آغازین

ناصرالدین، شاه عکاس کتابی بسیار باارزش است که درباره آن صحبت های زیادی می توان کرد. شاید ظریف ترین نکته این کتاب کامایی باشد که در عنوان آن قرار گرفته است تاکید خاصیی بر ذوق و هنر عکاسی این پادشاه قاجار دارد. مولف این کتاب استاد محمدرضا طهماسب پور است که فعالیت های پژوهشی ایشان در تاریخ عکاسی ایران بر هیچ کسی … ادامه