تصویری از خانواده یوسف زاده، میزبان شما در خانه بومگردی باجیلار

خانه بومگردی باجیلار؛ میزبانی یک خانواده سبلان نشین

از پنجره غربی خانه بومگردی باجیلار نور ضعیفی داخل اتاق میتابید. همین کافی بود تا متوجه شروع روز در روستای سردابه بشوید. گرچه قبل از آن هم سر و صدایی که از بیرون خانه می آمد چنین علائمی را داده بود. سگ پر سروصدایی که با طناب به تک درخت مقابل خانه بسته شده بود برای تک تک جنبنده های اطراف خود پارس می … ادامه