ثبت خانه بومگردی

مدیریت محترم خانه بومگردی

سپاس از تمایل شما برای عضویت در شبکه خانه های بومگردی درایران. ما ایمان داریم این پروژه فقط با مشارکت و همراهی خانه های بومگردی به سرانجام خواهد رسید و منافع مشترکی را برای جامعه گردشگری ایران به همراه خواهد داشت. لطفا در صورتی که شرایط عضویت در این پروژه را دارید، اطلاعات اولیه خانه بومگردی خود را در فرم زیر تکمیل کنید و منتظر تماس ما باشید.

شرایط عضویت

مدیریت خانوادگی و سکونت در خانه بومگردی

قرار گیری در روستا یا شهرهای کوچک
ما دوست داریم که مهمان خانواده شما بشیم. علیرغم زیبایی هایی که روستا و خانه شما دارد، برای ما بسیار مهم هست تا زندگی روزمره یک خانواده محلی را تجربه و مستند کنیم. پس اگر در همان خانه ای که زندگی می کنید از میهمان ها پذیرایی می کنید، از شما دعوت می کنیم که عضو پروژه در ایران بشید
ما معتقد هستیم که در همین یک قرن اخیر شهرهای ما به قدری بزرگ شده اند که تقریبا همه بخش های فرهنگی زندگی یک خانواده ایرانی را بلعیده اند و خانه های بومگردی که در شهرهای بزرگ احداث شوند، جذابیت چندانی برای گردشگران نخواهند داشت